Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

41,1 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.sept. – 2018.dec.

Pasūtītājs

Rīgas Brīvostas pārvalde

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Apakšuzņēmēji

AS “LNK Industries”, SIA “Binders”,
SIA “Latvijas Energoceltnieks”,
SIA “Tilts”,
AS “Ceļu pārvalde”,
SIA “BELAM-Rīga”

Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā

Projekts, kura ietvaros tika projektēti – izbūvēti 5 būvprojekti, ar mērķi izveidot modernu, pasaules standartiem atbilstošu multifunkcionālu beramkravu termināli Baltijas jūras reģionā. AS “A.C.B.” veica visa projekta koordinēšanu, kura rezultātā Rīgas pilsētas centrs tika atbrīvots no vidi degradējošām beramkravu operācijām, tās pārceļot no Daugavas labā krasta Andrejsalas un Eksportostas teritorijām uz Daugavas kreiso krastu – Krievu salu.  

Jaunais terminālis paredz beramkravu, tajā skaitā ogļu, piegādi ar dzelzceļu, to izkraušanu slēgtās telpās, pārkraušanu beramkravu laukumos un tālāku transportēšanu ar kuģiem. Termināļa funkciju nodrošināšanai tika izbūvēti savienojošie sliežu ceļi ar automātiskās vadības sistēmu, portālceltņu sliežu ceļi un beramkravu laukumi. Termināla nomnieks, stividoru pakalpojumu sniedzējs SIA “STREK”, ierīkoja vagonu apgāšanas staciju, piegādāja un uzstādīja mobilas tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina beramkravu iekraušanu kuģos.

Lai novērstu piesārņoto lietus ūdens un tehnoloģiskā ūdens nokļūšanu Daugavas upē, tika izbūvēti virszemes dzelzsbetona drenāžas kanāli 3,4km garumā, kas veic ar ogļu putekļiem piesārņotā ūdens novadi uz projekta ietveros izbūvētajām attīrīšanas iekārtām.

Rūpējoties par vides aizsardzības prasību ievērošanu un Krievu salas teritorijai piegulošo pilsētas apkaimju dzīves kvalitāti, tika izmantota Kanādā attīstīta un Latvijā pirmo reizi izmantota tehnoloģija, apkārt beramkravu laukumiem izbūvējot vēja ietekmi slāpējošus žogus. Vēja žoga funkcija ir samazināt valdošo vēju ietekmi uz ogļu krautnēm, neļaujot ogļu putekļiem pacelties gaisā un nonākt apkārtējā vidē. Žoga pamatiem iebūvēja urbtos un dzītos dzelzsbetona pāļus 24-28m dziļumā. Žoga stabiem tika izmantoti krāsoti, 23m gari tērauda masti, kas tika transportēti gan pa sauszemi, gan pa jūru.

Lai nodrošinātu termināla funkcionalitāti, projekta ietveros tika izbūvēti savienojošie pievedceļi ar Rīgas pilsētas autoceļu tīklu un pazemes inženierkomunikācijas.

Būvdarbi tika uzsākti 2017.gada oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā 2018.gada decembrī, paveicot tos noteiktajos termiņos un pat nedaudz apsteidzot darbu grafiku.

Paveiktais darbs ir novērtēts ar 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2018” nominācijā “Inženierbūve” un konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2018” GRAND PRIX.

Paveiktie darbi

Dzelzceļa ar automātisko vadību būvniecība vairāk nekā 10km garumā.

Beramkravu laukumu izbūve ar asfaltbetona, betona bruģakmens un betona plātņu segumiem vairāk nekā 100 000m2 apjomā.

Uzstādīti 23m augsti vēju slāpējoši žogi 651m un 816m garumā.

475m gara portālceltņa sliežu ceļa izbūve.

Virszemes lietus ūdens drenāžas kanālu izveide 3,4km garumā.

Pievedceļu izbūve ar asfaltbetona seguma virskārtu vairāk kā 7 000m2 platībā.

Pazemes inženierkomunikāciju (lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, gāzes apgādes tīkli, ūdensvadi, elektrokabeļi, transformatoru apakšstacijas un vājstrāvas elektrokabeļi) izbūve vairāk kā 37 km garumā.