Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

8,8 milj. EUR

Izpildes laiks

2016.aug. – 2017.okt.

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Apakšuzņēmēji

AS “LNK Industries”, SIA “Tilts”

Valsts galvenā autoceļa A10 rekonstrukcija posmos km 20.06 – 23.84 un km 36.49 – 38.57

Valsts galvenā autoceļa A10 segas rekonstrukcijas projekts paredzēja esošā seguma aukstās pārstrādes (reciklēšanas) darbus, segas konstruktīvo kārtu izbūves un asfaltbetona seguma ieklāšanas darbus, seguma marķēšanas un ceļa aprīkojuma uzstādīšanas darbus.

Atšķirībā no pierastās prakses, kad būvdarbu zonā tiek organizēta reversā satiksmes plūsma, veicot būvdarbus pa braukšanas joslām, būvuzņēmējs autoceļa A10 rekonstrukcijas laikā posmā km 20.06 – 23.84 veica pagaidu braukšanas joslas izbūvi, nodrošinot divvirziena satiksmes kustību. Būvdarbu posmā km 36.49 – 38.57 esošā satiksme no valsts autoceļa tika novirzīta pa apbraucamo ceļu – pašvaldības ielām, ļaujot veikt rekonstruējamā ceļa posma brauktuves konstruktīvo kārtu izbūvi pilnā platumā. Abi minētie risinājumi ļāva izvairīties no pagaidu luksoforu izmantošanas, neradot papildus apgrūtinājumus augstās satiksmes intensitātes apstākļos.

Tilta pār Lielupi rekonstrukcijas darbi, ņemot vērā intensīvo autoceļa A10 satiksmi un tilta kopgarumu (420m, laidumu shēma 42 + 63 + 84 x 3 + 63 m), tika veikti pa brauktuves pusēm, neslēdzot tiltu satiksmei, tādējādi izvairoties no pagaidu tilta būvniecības un satiksmes novirzīšanas caur Jūrmalas kūrortpilsētu.

Tilta pār Varkaļu kanālu (kopējais garums 61,4m, laidumu shēma 18,2 + 25 + 18,2m) rekonstrukcijas darbi un ceļa pārvada km 37,32 (kopējais garums 62.2m, laidumu shēma 18,6 + 25 + 18.6m) atjaunošanas darbu organizācija tika veidota tā, lai satiksmes ierobežojumi būtu minimāli.

Galvenie projekta izaicinājumi bija būvmateriālu piegāde un izbūves posmu pareiza plānošana augstas esošās satiksmes intensitātes apstākļos, kā arī noteiktās kvalitātes prasības projektā izmantojamajiem materiāliem (NI klases minerālmateriāli), kam Latvijā ir ierobežots resurss.

Projekta rezultātā pastiprināta valsts galvenā autoceļa un tam piegulošo būvju konstrukciju nestspēja un ilgmūžība, nodrošinot ērtāku un drošāku satiksmes kustību, ko apliecina arvien pieaugošā satiksmes intensitāte.

Paveiktais darbs ir novērtēts ar 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Paveiktie darbi

Projekta ietvaros autoceļa A10 rekonstruēto posmu kopgarums 6,67 km.

Autoceļa brauktuves asfaltbetona seguma virskārtas izbūve 71,9 tūkst. m2 platībā, brauktuves šķembu pamata izbūve 54,4 tūkst. m2 apjomā.

Esošās asfaltbetona segas un nesaistītā materiāla aukstā pārstrāde (reciklēšana) 66,3 tūkst. m2 apjomā.

Betona tekņu izbūve, caurteku, metāla drošības barjeru un satiksmes organizācijas aprīkojuma nomaiņa, horizontālā marķējuma uzklāšana.

Tilts pār Lielupi: pastiprinātas brauktuves dzelzsbetona plātnes, ietves izveide, hidroizolācijas un brauktuves seguma nomaiņa, uzstādīti jauni apgaismes stabi, deformācijas šuves un drošības barjeras.

Tilts pār Varkaļu kanālu: pastiprinātas laidumu konstrukcijas nomainot sijas, jauna stiegrota vieglbetona plātnes izbūve virs esošajām sijām, gājēju ietves izveide, jaunas pārejas plātnes un deformācijas šuves, hidroizolācijas un drošības barjeru nomaiņa.

Ceļa pārvads km 37,32: starpbalstu un gala balstu remontdarbi, jauna stiegrota vieglbetona plātnes izbūve virs esošajām sijām, deformācijas šuves, hidroizolācijas, brauktuves seguma un drošības barjeru nomaiņa.

Būvkonstrukciju stiegrojuma izbūve: 453t; betonēšanas darbi: 2,1 tūkst. m3; līmētās hidroizolācijas izbūve: 8,1 tūkst. m2 apjomā.

Sakopta degradētā teritorija ap dīķi starp autoceļu A10 un rampu uz Pavasariem, kurai VAS "Latvijas Valsts ceļi” turpmāk veiks apsaimniekošanu.