Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

18.8 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.apr. – 2017.nov.

Pasūtītājs

Valstybės įmonė “Lietuvos oro uostai”

Būvuzņēmējs

AS “A.C.B.”

Apakšuzņēmēji

UAB “Plungės lagūna”,
UAB "Grunterra",
SIA “ENERGOSINTEZ 2006”,
UAB “ELSIS TS”

Starptautiskās Viļņas lidostas skrejceļa un gaismu signalizācijas sistēmas rekonstrukcija

Skrejceļa un ar tā saistītās infrastruktūras rekonstrukcijas rezultātā Starptautiskā Viļņas lidosta ir būtiski uzlabojusi lidojumu drošību īpaši nelabvēlīgos laikapstākļos, kā arī palielinājusi savu konkurētspēju reģionā.

AS “A.C.B.” veica visa Viļņas lidostas infrastruktūras atjaunošanas projekta koordinēšanu un vairāk kā 150 000 m2 skrejceļa segas rekonstrukciju 35 dienu laikā. Projekta realizācijā tika iesaistīts ap 200 cilvēku un 300 tehnikas un transporta vienību.

Atšķirībā no līdzšinējās prakses Latvijā, pēc līguma noslēgšanas, tika uzsākta darbu veikšanas projekta izstrāde, kurā AS “A.C.B.” kā galvenais būvuzņēmējs ienesa savu pieredzi un inovācijas tehnisko risinājumu detalizācijā. Projekta realizācija tika veikta ievērojot FIDIC sarkanās grāmatas noteikumus, cieši sadarbojoties Latvijas un Lietuvas speciālistiem, vietējiem tehnikas pakalpojumu sniedzējiem un materiālu ražotājiem.

Nopietnākais izaicinājums bija iekļaušanās sākotnēji noteiktajā 35 dienu termiņā, kad tika slēgta Viļņas lidosta, gaisa kuģu satiksmi novirzot uz Kauņas lidostu. Šajā periodā 28 dienas būvdarbi notika 24 stundu režīmā vairākās maiņās, atlikušās 7 dienas tika atvēlētas dažādām pārbaudēm un testiem, lai lidostu atvērtu gaisa kuģu satiksmei. Šāda veida pieredze bija unikāla ne tikai Lietuvai, bet arī Eiropai, jo šis bija pirmais gadījums, kad rekonstrukcijas nolūkos valsts galvenā lidosta visus reisus pārceļ uz citu lidostu.

Projekts ieguva 3.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Būve ārzemēs”.

Paveiktie darbi

Asfaltbetona seguma izbūve skrejceļam 4 kārtās, kopējā platība 584,8 tūkst. m2 (143,9 tūkst. t).

Skrejceļa lidjoslas pastiprināšana 386,6 tūkst. m2 platībā.

Lietus ūdens kolektoru un drenāžas tīklu cauruļvadu izbūve vairāk kā 12 km apjomā.

F900 klases slēgtā tipa lietus ūdens savākšanas tekņu uzstādīšana gar skrejceļu nepilnu 3 km apjomā 11 dienu laikā lidostas slēgtajā periodā.

Viļņas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekotāja UAB “Grinda” caurules (d1500) zem skrejceļa oderēšanas (CIPP darbi) 8m dziļumā.

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve zem skrejceļa ar mikrotunelēšanas metodi (kolektora garums 78m, metāla čaulas diametrs 1420mm) un esošās lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona caurules d1500 renovācijas darbi 600m apjomā.

Lidlauka elektroapgādes un apgaismojuma kabeļu izbūve nepilnu 72 km apjomā, signālgaismu lampu uzstādīšana - 1 020 gab., optisko kabeļu izbūve nepilnu 13 km apjomā.

Tuvošanās gaismu izbūve kursā 01 (CAT II) un kursā 19 (CAT I), ass gaismu, malu gaismu un piezemēšanās zonas gaismu izbūve uz skrejceļa, ADB Safegate 2A (ampēru) signālgaismu vadības sistēmas programmatūras uzstādīšana un palaišana Viļņas lidostas gaisa satiksmes vadības tornī.

Viļņas lidostas meteosistēmas izveide, uzstādot jaunākās paaudzes VAISALA DRS511 uztvērējsensorus.