Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

79,4 milj. EUR

Izpildes laiks

2012. nov. – 2014. sep.

Pasūtītājs

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

Būvuzņēmējs

"FCC", "Hochtief" un "A.C.B."

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” infrastruktūras attīstība

Starptautiskā lidosta “Rīga” kļuva modernāka un drošāka atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Projekta ietvaros veikta skrejceļa segas rekonstrukcija un otrā un trešā perona pilna rekonstrukcija. Izbūvēts Ziemeļu un Dienvidu pretapledošanas apstrādes laukums, jauni ātrās nobraukšanas ceļi E un D, jauna drenāžas un meliorācijas sistēma. Modernizēta nolaišanās tuvošanās gaismu sistēma, manevrēšanas ceļi aprīkoti ar atbilstošu gaismu sistēmu. Pastiprinātas skrejceļa joslas un nostiprināta skrejceļa Ziemeļu gala drošības zona.

Paveiktie darbi

Jauna ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa E izbūve, kopējā platība 21,6 tūkst. m2, asfaltbetona segums 15,5 tūkst. m2, gaismu sistēmas izbūve.

Jauna ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa D izbūve, kopējā platība 27,8 tūkst. m2, asfaltbetona segums 13,8 tūkst. m2, gaismu sistēmas izbūve.

Ziemeļu pretapledošanas apstrādes laukuma izbūve, kopējā platība 76,1 tūkst. m2, asfaltbetona segums 50,2 tūkst. m2, betona segums 5475 m2.Gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, lietusūdens kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu Nr.1 un Aco drain tekņu izbūve.

3. perona rekonstrukcija, kopējā platība 158 tūkst. m2, betona segums 119 tūkst. m2, asfaltbetona segums 36,2 tūkst. m2, gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, videonovērošanas tīkla, lietusūdens kanalizācijas, kā arī attīrīšanas iekārtu Nr.2 un Nr.3 un Aco drain tekņu izbūve.

Skrejceļa segas virskārtas renovācija, izbūvējamā asfaltbetona seguma platība 126,7 tūkst. m2, gaismu sistēmas renovācija.

2. perona rekonstrukcijas kopējā platība ~104 tūkst. m2, izbūvēts betona segums, asfaltbetona segums, gaismu sistēma, vājstrāvu sistēma, videonovērošanas tīkls, lietusūdens kanalizācija, kā arī attīrīšanas iekārta Nr.4, Aco drain teknes.

Dienvidu pretapledošanas apstrādes laukuma izbūve, kopējā platība ~49,4 tūkst. m2. Veikta gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, lietusūdens kanalizācijas, kā arī attīrīšanas iekārtu un Aco drain tekņu izbūve.

Skrejceļa lidjoslas pastiprināšana un skrejceļa Ziemeļu gala drošības zonas nostiprināšana.

Lietus notekūdeņu atvades sistēma un lidlauka drenāža.

Atkritumu savākšanas teritorijas būvdarbi.

Transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūve.

Manevrēšanas ceļu aprīkošana ar CAT II atbilstošu gaismu sistēmu.

Lietusūdens atvade no biznesa parka teritorijas apkārt skrejceļa Ziemeļu galam.