Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

1,8 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.jūn. – 2018.mai.

Pasūtītājs

Rīgas domes Īpašumu departaments

Būvuzņēmējs

Pilnsabiedrība “LNK, RERE”

Apakšuzņēmēji

AS “A.C.B.”

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 1.kārta

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu Latvijas simtgades centrālajam notikumam – XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kas notika 2018.gada jūlija sākumā.

Iepriekš svētku estrādes teritorijas platība bija 91 997 kvadrātmetri, kas pārbūves laikā ir palielināta par 50 000 kvadrātmetru, sasniedzot 146 430 kvadrātmetrus.

Pirms estrādes pārbūves, skatuves tribīnēs vietas pietika 7 510 koristiem, bet par godu simtgades Dziesmusvētkiem, tika izveidotas pagaidu koka tribīnes, nodrošinot ietilpību ar pavisam kopā 9 802 koristu vietām. Savukārt skatītāju lauka platība pēc pārbūves ir 22 197 kvadrātmetri, kuros pietiek sēdvietas 30 557 skatītājiem iepriekšējo 23 000 sēdvietu vietā. Zem jaunā skatītāju lauka izbūvēta pergola ar divu līmeņu telpām apmeklētāju labierīcībām, tirdzniecības vietām, medpunktiem un info centram. Apgaismojumu estrādē nodrošina četri jauni torņi, kuros iebūvētas televīzijas un radio pieslēguma akas.

AS “A.C.B.” veica estrādes perimetrālo un piekļūšanas ceļu izbūvi ar asfaltbetona un minerālā materiāla segumu, gājēju celiņu ierīkošanu ar fiksētu un nefiksētu šķembu segumu, skatītāju lauka celiņu un laukuma starp skatuvi un skatītāju zonu būvniecību, kā arī seguma zem pergolas 1.stāva līmenī ieklāšanas darbus ar kopējo bruģakmens segumu gandrīz 20 tūkst. kvadrātmetru platībā.

Paveiktie darbi

Betona bruģakmens seguma izbūve gandrīz 20 tūkst. m2 platībā.

Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve 17.43 tūkst. m2 platībā, minerālā materiāla seguma izbūve 34,22 tūkst. m2 apjomā.

Gājēju celiņu ar fiksētu šķembu (sīkšķembas kopā ar poliuretāna saistvielu) un koka apmalēm ierīkošana gandrīz 3 tūkst. m2 platībā.

Esošās veģetācijas atjaunošana 18.75 tūkst. m2 platībā.