Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

1,08 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.feb. – 2018.aug.

Pasūtītājs

Ādažu novada dome

Būvuzņēmējs

SIA “Monum”

Apakšuzņēmēji

AS “A.C.B.”

Gaujas ielas pārbūve Ādažos

Pēc pārbūves darbu veikšanas, gandrīz pirms gandrīz 40 gadiem būvētā Gaujas iela Ādažos ir ieguvusi mūsdienīgus tehniskos risinājumus un kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem. Rekonstrukcijas projekta sagatavošanā izmantota Skandināvijas valstu pieredze un risinājumi.

Pārbūves darbu rezultātā, līdzšinējais Gaujas ielas asfalta segums nomainīts pret bezfāzu bruģi, bet krustojumos izbūvēti rotācijas apļi ar monolīta betona apmalēm, kuros brauktuve izcelta kā ātrumvalnis, lai autovadītāji būtu spiesti samazināt kustības ātrumu un palaist brauktuvi škērsojošos gājējus un velobraucējus. Jaunajai Gaujas ielas brauktuvei ir paaugstināta segas nestspēja, kas nodrošina iespēju transportēt smago bruņutehniku.

Visas inženierkomunikācijas ir izbūvētas zem ietvēm. Līdztekus tām ierīkoti veloceliņi, velo novietnes un velo tehniskās apkopes stacija. Ielu apgaismojumam izmantoti īpaši izstrādāta dizaina apgaismes stabi. Mainīta arī ierastā auto novietošana- pēc rekonstrukcijas tā ir paralēli Gaujas ielai.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Gaujas ielas zona tika atbrīvota no slimajiem, novecojušajiem un bīstamajiem kokiem. To vietā pēc ielas pārbūves darbu beigām tika sastādīti vairāki desmiti koku, kā arī ierīkotas jaunas apstādījumu joslas ar dekoratīvajiem krūmiem un ziemcietēm. Ādažu novadā vēsturiski nav bijušas attīstītas ainavu arhitektūras tradīcijas, tāpēc Gaujas iela kā Ādažu jaunais centrs ir sākums šādas vides izveidošanā.

AS “A.C.B.” veica Gaujas ielas brauktuves konstrukcijas pārbūvi, ietvju un veloceliņu ierīkošanu.

Paveiktie darbi

Betona bruģakmens (t.sk. taktilā bruģakmens) seguma izbūve gandrīz 14 tūkst. m2 platībā.

Betona plākšņu seguma izbūve gandrīz 3 tūkst. m2 platībā.

Minerālā materiāla pamata izbūve 42,06 tūkst. m2 apjomā, granīta izsiju slāņa izbūve 16,88 tūkst. m2 platībā.

Dzelzsbetona kārtas izbūve 1,03 tūkst. m2 platībā.

Cementbetona apmaļu (t.sk. pēc Pasūtītāja noteiktiem parametriem izgatavotu) uzstādīšana gandrīz 7 km apmērā, satiksmes organizācijas aprīkojuma nomaiņa, horizontālā marķējuma uzklāšana.