Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

6,5 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.apr. – 2018.jūl.

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Apakšuzņēmēji

SIA "8 CBR",
AS "Ceļu pārvalde",
SIA "Tilts"

Valsts reģionālā autoceļa P20 pārbūve posmā km 29,52 – 39,73

Valsts reģionālajam autoceļam P20, posmā no Cēsīm līdz Vidzemes šosejai, tika veikta pārbūve vairāk kā 10 km garumā, kuras ietvaros izbūvēts jauns rotācijas aplis un atjaunoti satiksmes pārvadi pār dzelzceļu un valsts galveno autoceļu A2.

Projekta īstenošanas laikā reģionālajam autoceļam veikti esošā seguma aukstās pārstrādes (reciklēšanas) darbi, segas konstruktīvo kārtu izbūves un asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi, kā arī seguma marķēšana un ceļa aprīkojuma uzstādīšana.

Pārbūves rezultātā pastiprināta reģionālā autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši posma km 29,52 – 39,73  un tam piegulošo būvju konstrukciju nestspēja un ilgmūžība, nodrošinot ērtāku un drošāku satiksmes kustību, ko apliecina arvien pieaugošā satiksmes intensitāte.

 

Paveiktie darbi

Projekta ietvaros rekonstruētā autoceļa P20 posma garums 10.86 km.

Autoceļa brauktuves asfaltbetona seguma virskārtas izbūve 98.78 tūkst. m2 platībā, brauktuves šķembu pamata izbūve 24,48 tūkst. m2 apjomā.

Esošās asfaltbetona segas un nesaistītā materiāla aukstā pārstrāde (reciklēšana) 1103,58 tūkst. m2 apjomā.

Betona tekņu izbūve, caurteku, metāla drošības barjeru un satiksmes organizācijas aprīkojuma nomaiņa, horizontālā marķējuma uzklāšana.

Nogāžu un teritoriju apzaļumošana vairāk kā 110 tūkst. m2 platībā.

Satiksmes pārvads pār Vidzemes šoseju (autoceļš A2) un satiksmes pārvads pār dzelzceļu: nostiprinātas laiduma un gala balstu konstrukcijas, nomainīta hidroizolācija, deformācijas šuves un brauktuves asfaltbetona segums, atjaunota ūdens novades sistēma, uzstādītas jaunas drošības barjeras.

Būvkonstrukciju stiegrojuma izbūve: 60t; betonēšanas darbi: 2278 m3; līmētās hidroizolācijas izbūve: 933 m2 apjomā.

Būvkonstrukciju virsmu apstrāde ar smilšu un augsta spiediena ūdens strūklām vairāk kā 5,7 tūkst. m2 platībā.

Inženiertīkli