Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Paveiktie darbi

8,5 milj. EUR

Izpildes laiks

2017.aug. – 2018.nov.

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Apakšuzņēmēji

SIA “Talce”,
SIA “Ceļi un tilti”,
SIA “Viadukts”,
“Menard
Polska” sp z.o.o.

Valsts reģionālā autoceļa P32 pārbūve posmā km 47,20 – 60,29

Valsts reģionālajam autoceļam P32 Augšlīgatne – Skrīveri, posmā no Madlienas pagasta līdz valsts reģionālajam autoceļam P80, tika veikta pārbūve, kuras ietvaros izbūvēts jauns satiksmes rotācijas aplis un uzstādīts ielu apgaismojums Madlienas pagastā, atjaunoti tilti pār Ogres upi un Lobes upi.

Projekta īstenošanas laikā autoceļam veikti esošā seguma aukstās pārstrādes (reciklēšanas) darbi, segas konstruktīvo kārtu izbūves un asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi, kā arī seguma horizontālā marķēšana un ceļa aprīkojuma uzstādīšana.

Būvdarbu gaitā, posmā km 49,50.-50,00, tika atklāta vājas nestspējas grunts – kūdras slānis 10 metru dziļumā. Projektētājs, AS “Ceļuprojekts”, ieteica iespējamos risinājumus grunts stabilizācijai un valsts ceļu tīklā pirmo reizi tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode. Tā paredzēja izbūvēt 30 cm platas un līdz 6 m garas betona kolonnas, virs tām – 60 cm platas līdz 2 m garas grants/šķembu kolonnas. Grunts stabilizēšanai minētajā posmā tika izbūvētas 952 kolonnas, kas tiks izkārtotas 2,5 x 2,0 m režģī. Šo darbu veikšanai AS “A.C.B.” piesaistīja speciālistu komandu no Polijas uzņēmuma “Menard Polska” sp. z.o.o.

Pārbūves rezultātā pastiprināta reģionālā ceļa un tam piegulošo būvju konstrukciju nestspēja un ilgmūžība, sakārtota ūdens novades sistēma un sabiedriskā transporta pieturvietas, uzlabota gājēju un satiksmes kustības drošība, īpaši Ogres novada Madlienas pagasta administratīvajā centrā.

Paveiktie darbi

Projekta ietvaros rekonstruētā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma garums 13.09 km.

Autoceļa brauktuves asfaltbetona seguma virskārtas izbūve 94.39 tūkst. m2 platībā, brauktuves šķembu pamata izbūve 146,54 tūkst. m2 platībā, salizturīgās kārtas būvniecība 107,58 tūkst. m3 apjomā.

Esošās asfaltbetona segas aukstā pārstrāde (reciklēšana) 27,27 tūkst. m3 apjomā.

Grunts pamatnes pastiprināšana ar kombinēto betona un grants/šķembu kolonu metodi: 952 gab.

Betona tekņu un apmaļu uzstādīšana, granīta apmaļu un bruģakmens izbūve, caurteku, metāla drošības barjeru un satiksmes organizācijas aprīkojuma nomaiņa, horizontālā marķējuma uzklāšana.

Nogāžu un teritoriju apzaļumošana vairāk kā 152 tūkst. m2 platībā.

0,4kV apgaismojuma tīkla izbūve, apgaismojuma balstu un gaismekļu uzstādīšana Madlienas pagastā.

Zemsprieguma kabeļu līnijas (50-150 mm2) un 20kV kabeļu līnijas izbūve.

Tilts pār Ogres upi un tilts pār Ogres upi: nostiprinātas laiduma un gala balstu konstrukcijas, nomainīta hidroizolācija, deformācijas šuves un brauktuves asfaltbetona segums, atjaunota ūdens novades sistēma, uzstādītas jaunas drošības barjeras.