Ceļu būve

“A.C.B.” grupas uzņēmumiem ir ilggadēja pieredze sarežģītu ceļu, ielu, laukumu, lidostu, ostu un dzelzceļu būvniecībā.

Ceļu būves darbi:

Sagatavošanas un demontāžas darbi:

mobilizācija, mērīšana, koku un krūmu ciršana, grāvju rakšana un tīrīšana, asfalta seguma frēzēšana, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana, bedrīšu remonts, plaisu pildīšana, informatīvu plakātu uzstādīšana, dažādu konstrukciju demontāža un uzstādīšana.

Caurteku un konstrukciju izveide:

caurteku tīrīšana, remonts un izstādīšana, pasažieru platformu būve, pieturu paviljonu uzstādīšana un remonts, betona ielu un ietves apmaļu uzstādīšana, betona brauktuvju un/vai bruģa ietvju bruģa seguma būvniecība, dabīga akmens seguma izveide.

Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve:

gruntēšana, asfaltbetona kārtu izbūve (1-3 kārtas), reciklēšana, virsmas apstrāde.

Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu izbūve:

salturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, nomaļu uzpildīšana.

Zemes darbi:

augsnes noņemšana, ierakuma un uzbēruma izbūve, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai vai stiprināšanai.

Aprīkojuma darbi:

ceļa zīmes, drošības barjeras, ceļa horizontālie apzīmējumi, apzaļumošana, platību rekultivācija.

“A.C.B.” grupas uzņēmumu speciālistiem ir Latvijas Būvinženieru savienības būvprakses sertifikāti ceļu, lidlauku un tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.