Inženierkomunikāciju būve

Inženierkomunikāciju būve ir cieši saistīta ar ceļu un tiltu izveidi. Uzņemoties tādus projektus kā pilsētu ielu un lidostu rekonstrukcija, “A.C.B.” grupas uzņēmumi ir uzkrājuši pieredzi arī šajā jomā.

 

Inženierkomunikāciju darbi:

Apgaismojuma ierīkošana
Ūdensvada izbūve
Elektroapgādes izbūve
Vājstrāvas izbūve
Lietusūdens un kanalizācijas izbūve
Drenāžas sistēmu izbūve
Siltumtrases un gāzesvada ierīkošana
"Rīgas satiksme” infrastruktūras ierīkošana

Lepojamies ar to, ka mūsu speciālisti pārzina inženierkomunikāciju būves standartus un prasības, spēj profesionāli vadīt, saskaņot un organizēt darbus.

 

“A.C.B.” grupas uzņēmumi veic kanalizācijas izbūves darbus ģenerāluzņēmēja statusā, savukārt “A.C.B.” grupas uzņēmums SIA “ACBR” realizē šādus inženierkomunikāciju būves darbus arī patstāvīgi.

 

“A.C.B.” grupas uzņēmumu speciālistiem ir Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvprakses sertifikāti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.