Lidostu būvdarbi

“A.C.B.” ir specializējusies lidostu būvdarbu vadīšana un veikšanā, ko nodrošina kvalificētu profesionāļu komanda, nodrošinot iespēju īstenot darbus vissarežģītākajos apstākļos.

“A.C.B.” uzņēmumu grupa spēj veikt skrejceļu, manevrēšanas ceļu, lidostu peronu un pretapledošanas apstrādes laukumu būvdarbus, veikt drenāžu un lietusūdens atvades tīklu izbūves darbus, kā arī lidjoslu sakārtošanu.

 

Lidostu būvniecības darbi:

Peronu, lidmašīnu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūves būvdarbi:

peronu un pretapledošanas apstrādes laukumu uzmērīšanas un nospraušanas darbi, liekās augu zemes noņemšana un grunts aizvešana, dažādu konstrukciju demontāža, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, asfaltbetona seguma apakškārtas un virskārtas izbūve, apzaļumošanas darbi un horizontālo marķējumu uzklāšana, lietusūdens kanalizācijas izbūves darbi, tekņu izbūves darbi, kā arī attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.

Manevrēšanas ceļu būvdarbi:

manevrēšanas ceļu uzmērīšanas un nospraušanas darbi, liekās augu zemes noņemšana un grunts aizvešana, dažādu konstrukciju demontāža, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, manevrēšanas ceļu asfaltbetona seguma apakškārtas un virskārtas izbūve, apzaļumošanas darbi un horizontālo marķējumu uzklāšana.

Skrejceļu rekonstrukcija:

skrejceļa asfaltbetona segumu nomaiņa (asfaltbetona frēzēšana, asfaltbetona saistes kārtas ieklāšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve), esošo plaisu remontdarbi, skrejceļa nomaļu betona segumu remonts un asfaltbetona ieklāšana, horizontālo apzīmējumu ieklāšana.

Drenāžas un lietusūdens atvades būvdarbi:

jaunu lietusūdens kanalizācijas kolektoru izbūves darbi lidostas teritorijā, drenāžas un meliorācijas sistēmas izbūves darbi, novadgrāvju izbūve un to nogāžu nostiprināšanas darbi, ugunsdzēsības nosēdbaseinu ierīkošana.

Lidjoslas sakārtošana:

Augu zemes noņemšana, veco komunikāciju aku demontāža, lidjoslas pastiprinošā materiāla iestrāde, apzaļumošanas darbi.

“A.C.B.” ir specializējusies lidostu būvdarbu veikšanā, mūsu darbinieku profesionalitāte un pieredze garantē darbu veikšanu saskaņā ar visām prasībām un standartiem.

Mūsu līdzšinējā pieredze pierāda, ka spējam darbus veikt arī darbojošos lidlaukos, nodrošinot lidmašīnu kustības nepārtrauktību, darbus organizējot vairākās maiņās un ņemot vērā specifiskos ierobežojumus darbu veikšanai lidostās.

Mūsu spēja apvienot un koordinēt daudzu darbu veicēju darbus dod iespēju “A.C.B.” grupai ne tikai pašu spēkiem veikt būvdarbus lidostās, bet arī īstenot lidostu projektu vadību augstā profesionālajā līmenī.