Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Реализованные работы

8,5 млн. EUR

Время выполнения

Aвгуст 2017 года – ноябрь 2018 года

Заказчик

ГАО «Latvijas Valsts ceļi»

Подрядчик

AO «A.C.B.»

Субподрядчики

ООО «Talce»,
ООО «Ceļi un tilti»,
ООО «Viadukts»,
«Menard Polska» sp. z.o.o.

Реконструкция государственной региональной автодороги P32
на участке км 47,20 – 60,29

На государственной региональной автодороге P32 Аугшлигатне – Скривери, на участке от Мадлиенской волости до государственной региональной автодороги P80, была осуществлена реконструкция, в рамках которой построен новый ротационный круг транспортного движения и установлено уличное освещение в Мадлиенской волости, обновлены мосты через реку Огре и через реку Лобе.

Во время реализации проекта для автодороги осуществлены работы по холодной переработке (рециклированию) существующего покрытия, устроению конструктивных слоев покрытия и укладке асфальтобетонного покрытия, а также горизонтальная маркировка покрытия и установка дорожного оборудования.

В ходе строительных работ, на участке км 49,50.-50,00, был обнаружен грунтовый – торфяной слой со слабой несущей способностью на глубине 10 метров. Проектировщик, АО «Ceļuprojekts»,  рекомендовал возможные решения для стабилизации грунта и в сети государственных дорог впервые был применен метод строительства комбинированных бетонных колонн и свай-колонн. Он предусматривал строительство бетонных колонн шириной 30 см и длиной до 6 м, над ними – гравийные/щебневые колонны шириной 60 см и длиной до 2 м. Для стабилизации грунта на указанном участке были построены 952 колонны, которые будут размещены решеткой 2,5 x 2,0 м. Для выполнения этих работ “A.C.B.” привлекло команду специалистов из польского предприятия «Menard Polska» sp. z.o.o.

В результате реконструкции укреплена несущая способность и срок службы конструкций региональной дороги и прилегающих к ней построек, приведена в порядок система отвода воды и остановки общественного транспорта, улучшена безопасность пешеходов и движения транспорта, особенно в административном центре Мадлиенской волости Огрского края.

Реализованные работы

Длина участка автодороги P32 Аугшлигатне - Скривери, реконструированного в рамках проекта, составляет 13.09 км.

Устроение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги площадью 94.39 тыс. м2, устроение щебневого фундамента проезжей части площадью 146,54 тыс. м2, строительство солеустойчивого слоя в объеме 107,58 тыс. м3.

Холодная переработка (рециклирование) существующего асфальтобетонного покрытия в объеме 27,27 тыс. м2.

Укрепление грунтового основания методом комбинированных бетонных и гравийных/щебневых колонн: 952 шт.

Устроение бетонных желобов и кромок, устроение гранитных кромок и брусчатки, труб, металлических предохранительных барьеров и замена оборудования для организации движения, наложение горизонтальной маркировки.

Озеленение склонов и территорий площадью более 152 тыс. м2.

Устроение сети освещения 0,4 кВ, установка опор освещения и осветительного оборудования в Мадлиенской волости.

Кабельные линии низкого напряжения (50-150 мм2) и устроение кабельной линии 20 кВ.

Мост через реку Огре и мост через реку Лобе: укреплены конструкции пролета и конечных опор, заменена гидроизоляция, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлена система отвода воды, установлены новые предохранительные барьеры.