Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Реализованные работы

1,08 млн. EUR

Время выполнения

Февраль 2017 года – август 2018 года

Заказчик

Адажская краевая дума

Подрядчик

ООО «Monum»

Субподрядчики

AO «A.C.B.»

Реконструкция улицы Гауяс в Адажи

После осуществления работ по реконструкции улица Гауяс в Адажи, построенная почти 40 лет назад, приобрела современные технические решения и стала более дружественной для пешеходов и велосипедистов. При подготовке проекта реконструкции использован опыт и решения стран Скандинавии.

В результате работ по реконструкции предыдущее асфальтовое покрытие улицы Гауяс заменено на бесфазную брусчатку, а на перекрестках построены ротационные круги с монолитной бетонной кромкой, на которых проезжая часть выделена как насыпь для снижения скорости, чтобы автоводители были вынуждены уменьшить скорость движения и пропустить пересекающих проезжую часть пешеходов и велосипедистов. Для новой проезжей части улицы Гауяс повышена несущая способность покрытия, обеспечивающая возможность тяжелую бронированную технику.

Все инженерные коммуникации устроены под тротуарами. Рядом с ними устроены велодорожки, велостоянки и станция технического обслуживания велосипедов. Для освещения улиц использованы осветительные столбы особо разработанного дизайна. Изменена и обычная автостоянка – после реконструкции она находится параллельно улице Гауяс.

Перед началом строительных работ зона улицы Гауяс была освобождена от больных, устаревших и опасных деревьев. Вместо них после окончания работ по реконструкции улицы было посажено несколько десятков деревьев, а также устроены новые зоны насаждений с декоративными кустами и зимостойкими растениями. В Адажском крае исторически не были развиты традиции ландшафтной архитектуры, поэтому улица Гауяс как новый центр Адажи является началом создания такой среды.

АО «A.C.B.» осуществило реконструкцию проезжей части улицы Гауяс и устроение тротуаров и велодорожек

Реализованные работы

Устроение покрытия из бетонной брусчатки (в т.ч. тактильной брусчатки) площадью почти 14 тыс. м2.

Устроение покрытия из бетонной плит площадью почти 3 тыс. м2.

Устроение основания из минерального материала в объеме 42,06 тыс. м2, устроение слоя гранитных высевок в объеме 16,88 тыс. м2.

Устроение железобетонного слоя площадью 1,03 тыс. м2.

Установка кромок из цементобетона (в т.ч. изготовленных по установленным Заказчиком параметрам) в размере почти 7 км, замена оборудования для организации сообщения, накладывание горизонтальной маркировки.