Projekts, kura ietvaros tika izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus.

Projekts, kas prasīja ciešu sadarbību starp Latvijas un Lietuvas speciālistiem un iekļaušanos ļoti īsā darbu izpildes termiņā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts, kas paredzēja skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekts, kura rezultātā Ādažu centrālā iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem un velosipēdistiem.

Projekts, kas ieguva 1.vietu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts vairāk kā 10 km garš ceļa posms, izbūvēts jauns rotācijas aplis un veikta pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju pārbūve.

Pirmais projekts valsts ceļu tīklā, kur grunts stabilizēšanai tiek pielietota kombinēto betona kolonnu un pāļu kolonnu izbūves metode.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Реализованные работы

6,5 млн. EUR

Время выполнения

Aпрель 2017 года – июль 2018 года

Заказчик

ГАО «Latvijas Valsts ceļi»

Подрядчик

AO «A.C.B.»

Субподрядчики

АО «Ceļu pārvalde», ООО «8CBR»,
ООО «Tilts»

Реконструкция государственной региональной автодороги P20
на участке км 29,52 – 39,73

Для государственной региональной автодороги P20, на участке от Цесиса до Видземского шоссе, была осуществлена реконструкция длиной более 10 км, в рамках которой построен новый ротационный круг и обновлены транспортные переезды через железную дорогу и главную государственную автодорогу A2.

Во время реализации проекта для региональной автодороги осуществлены работы по холодной переработке (рециклированию) существующего покрытия, устроению конструктивных слоев покрытия и укладке асфальтобетонного покрытия, а также маркировка покрытия и установка дорожного оборудования.

В результате проекта укреплена несущая способность и срок службы региональной дороги и прилегающих к ней строительных конструкций, что обеспечило более удобное и надежное движение транспорта, подтверждаемое все более увеличивающейся интенсивностью движения.

Реализованные работы

Длина участка автодороги P20, реконструированного в рамках проекта, составляет 10.86 км.

Устроение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги площадью 98.78 тыс. м2, устроение щебневого фундамента проезжей части в объеме 24,48 тыс. м2.

Переработка существующего асфальтобетонного покрытия и холодная переработка (рециклирование) несвязанного материала в объеме 1103,58 тыс. м2.

Устроение бетонных желобов, труб, металлических предохранительных барьеров и замена оборудования для организации движения, наложение горизонтальной маркировки.

Озеленение склонов и территорий площадью более 110 тыс. м2.

Транспортный переезд через Видземское шоссе (автодорога A2) и транспортный переезд через железную дорогу: укреплены конструкции пролета и конечных опор, заменена гидроизоляция, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлена система отвода воды, установлены новые предохранительные барьеры.

Устроение арматуры строительных конструкций: 60 т; работы по бетонированию: 2278 м3; устроение приклеенной гидроизоляции: в объеме 933 м2.

Обработка поверхностей строительных конструкций струями песка и холодной воды под давлением, площадью более 5,7 тыс. м2.