Pabeigta infrastruktūras būvniecība Krievu salā

27.04.2018
2018.gada 21.decembrī AS “A.C.B.” ekspluatācijā nodeva pēdējo no pieciem būvprojektiem Rīgas Brīvostas pārvaldes īstenotajā projektā par papildu infrastruktūras būvniecību Krievu salā. Projekta rezultātā ir izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus. Jaunais terminālis paredz beramkravu, tajā skaitā ogļu, piegādi ar dzelzceļu, to izkraušanu slēgtās telpās, pārkraušanu… View Article
Skatīt rakstu