Sākti darbi uz Vidzemes šosejas (autoceļa A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītes ceļu mezglam

8.04.2019

Piegādātāju apvienība “Binders un ACB” ir uzsākusi būvdarbus uz Vidzemes šosejas (A2)  posmā no Garkalnes līdz Sēnītes ceļu mezglam (km 25,50 – 39,40). Tie turpināsies divas būvdarbu sezonas, un tiks pabeigti 2020.gadā.

Šodien, 8.aprīlī, VAS “Latvijas Valsts ceļi speciālisti un būvnieku pārstāvji ar plānoto būvdarbu gaitu iepazīstināja medijus, pašvaldību pārstāvjus un satiksmes ministru Tāli Linkaiti. Būvdarbus veic piegādātāju apvienība Binders un ACB”, to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Posms tiek pārbūvēts pirmo reizi kopš 1974. gada, kad tas tika izbūvēts. Būvdarbu posms ir 14 km garš, taču, ņemot vērā to, ka katrā braukšanas virzienā ir divas joslas, seguma pastiprināšana tiks veikta kopumā vairāk nekā 30 kilometros ceļa. Projekta ietvaros tiks atjaunoti arī septiņi ceļa pārvadi un divi tuneļi Sēnītes mezglā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un divas caurtekas. 1,65 km garumā ceļa sega tiks pārbūvēta arī uz autoceļa Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) (A3), tiltam pār Gauju atjaunos segumu.

Atbilstoši projektam ceļa brauktuves sega tiks pārbūvēta, izmantojot reciklēšanas tehnoloģiju – vecais asfalta segums tiks safrēzēts, segas stiprināšanai samaisīts ar cementu, izlīdzināts, kam pa virsu trijās kārtās ieklās jaunu asfalta segumu.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Būvdarbu laikā autovadītājiem jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizācijā. Plānots, ka aprīļa vidū tiks slēgta brauktuve remontdarbu posmā virzienā no Rīgas uz Siguldu. Satiksme šajā posmā tiks novirzīta uz blakus brauktuvi, kur tā tiks organizēta abos virzienos, un būs noteikti ātruma ierobežojumi.

Satiksmei pilnībā tiks slēgti arī visi posmā ietilpstošie ceļu pārvadi.  Sēnītes mezglā satiksme tiks nodrošināta pa apakšējo apļveida krustojumu zem pārvada.

Būvdarbu termiņi

Līguma termiņš paredz būvdarbu izpildi 400 dienu laikā no to uzsākšanas, līdz ar to būvdarbi pilnībā tiks pabeigti 2020. gada rudenī.

Fakti par rekonstruējamo ceļa posmu

  • Vidzemes šosejas būvniecības pirmsākumi ir datējami ar 1839. gadu. Zemnieku viensētām 20 km apkārtnē no darbu vietām šķūtīs bija jādod vīrs ar zirga pajūgu, kam bija jābūt pilnam ar akmeņiem.
  • Ceļu sāka būvēt sākot no Rīgas un 1858. gadā pabeidza, pievienojot Pēterpils–Pleskavas–Varšavas ceļam.
  • Noteiktos attālumos ceļa malās uzcēla zirgu pasta stacijas, kā Bērzkrogs un Līzespasts, kurās ziņneši mainīja zirgus.
  • No sākuma ceļš bija bruģēts, asfaltu tas visā garumā ieguva tikai pēc Otrā pasaules kara.
  • Vidzemes šosejas (A2) posms no Garkalnes līdz Sēnītei tādā konstrukcijā, kāda tur ir tagad, ir izbūvēts 1974. gadā.
  • Pēdējo reizi seguma atjaunošanas darbi tur nelielos posmos ir veikti pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā.
  • Vidējā diennakts satiksmes intensitāte posmā no Garkalnes līdz Sēnītei pērn bija 21 586 transporta vienības diennaktī, no tām 19 % bija kravas transports.

Avots: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Iepriekšējā ziņa Nākamā ziņa
Atpakaļ uz ziņām

Arhīvs