Noslēdzies vērienīgais Viļņas lidostas skrejceļa rekonstrukcijas projekts

22.12.2017

AS “A.C.B.” 2017.gada sākumā pieņēma lielāko izaicinājumu savā 25 gadu darbības vēsturē un no 14. marta līdz 9.novembrim (darbi nodoti ekspluatācijā 2017.gada 22. decembrī), veica Viļņas lidostas skrejceļa un signālgaismu sistēmas rekonstrukcijas darbus nepilnu 19 miljonu eiro vērtībā.

AS “A.C.B.” veica visa Viļņas lidostas skrejceļa infrastruktūras atjaunošanas projekta koordinēšanu un vairāk kā 150 000 m2 skrejceļa segas rekonstrukciju 35 dienu laikā. Projekta realizācijā tika iesaistīts ap 200 cilvēku un 300 tehnikas un transporta vienību. Atšķirībā no līdzšinējās prakses Latvijā, pēc līguma noslēgšanas, tika uzsākta darbu veikšanas projekta izstrāde, kurā AS “A.C.B.” kā galvenais būvuzņēmējs ienesa savu pieredzi un inovācijas tehnisko risinājumu detalizācijā. Projekta realizācija tika veikta, ievērojot FIDIC sarkanās grāmatas noteikumus, cieši sadarbojoties Latvijas un Lietuvas speciālistiem, vietējiem tehnikas pakalpojumu sniedzējiem un materiālu ražotājiem, kas piegādāja galvenenos būvmateriālus- asfaltbetonu un minerālos maisījumus. Nopietnākais izaicinājums bija iekļaušanās sākotnēji noteiktajā 35 dienu termiņā, kad tika slēgta Viļņas lidosta. Šajā periodā 28 dienas būvdarbi notika 24 stundu režīmā vairākās maiņās, atlikušās 7 dienas tika atvēlētas dažādām pārbaudēm un testiem, lai lidostu atvērtu gaisa kuģu satiksmei. Lai spētu atjaunot skrejceļa segumu, vidēji diennaktī tika ieklātas ap 5 600t asfaltbetona. Parelēli skrejceļa seguma pārbūves darbiem tika veikti arī lidjoslas pastiprināšanas darbi 386 600 m2  platībā, kas sevī ietvēra esošās grunts norakšanu un jaunas pastiprinātas konstrukcijas izbūvi no drenējošā slāņa, grants un grants-melnzemes maisījuma.

Projekta realizācija nebūtu iespējama bez papildus spēku piesaistes lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu ierīkošanai. Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma lidostas teritorijā tika izbūvēta vairāk kā 12 km garumā trīs mēnešu laikā. Slēgtā tipa lietus ūdens savākšanas tekņu izbūve gar skrejceļu nepilnu 3 kilometru garumā bija jāveic 11 dienu laikā lidostas slēgtajā periodā. Darbs tika paveikts, teknes uzstādot vidēji 270 m diennaktī.

Īpaši jāatzīmē, ka UAB “Plungės lagūna veica Viļņas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekotāja UAB “Grinda” caurules (d1500) zem skrejceļa oderēšanas- CIPP darbus 8m dziļumā un šīs caurules iztekas būvniecību. UAB “Grunterra” veica lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi zem skrejceļa ar mikrotunelēšanas metodi (kolektora garums 78m, metāla čaulas diametrs-1420mm), kā arī esošās lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona caurules d1500 renovācijas darbus 600m apjomā.

SIA “ENERGOSINTEZ 2006” veica elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas ierīkošanu- elektroapgādes kabeļu montāžu vairāk kā 70 km garumā, tuvošanās gaismu izbūvi kursā 01 (CAT II) un kursā 19 (CAT I), ass gaismu, malu gaismu un piezemēšanās zonas gaismu izbūvi uz skrejceļa, ADB Safegate 2A (ampēru) signālgaismu vadības sistēmas programmatūras uzstādīšanu un palaišanu Viļņas lidostas gaisa satiksmes vadības tornī.

UAB “ELSIS TS” veica optisko kabeļu sistēmas modernizēšanu, izbūvējot jaunas kabeļu līnijas vairāk 12 km garumā, kā arī Viļņas lidostas meteosistēmas izveidi, uzstādot jaunākās paaudzes VAISALA DRS511 uztvērējsesnsorus.

Viļņas lidostas skrejceļa infrastruktūras atjaunošanas ilgums bija 8 mēneši visa projekta realizācijai, un tikai 35 diennaktis bija atvēlētas skrejceļa seguma un signālgaismu sistēmas rekonstrukcijai, kuru laikā Viļņas lidosta tika pilnībā slēgta, gaisa kuģu satiksmi novirzot uz Kauņas lidostu. Šāda veida pieredze bija unikāla ne tikai Lietuvai, bet arī Eiropai, jo šis bija pirmais gadījums, kad rekonstrukcijas nolūkos valsts galvenā lidosta visus reisus pārceļ uz citu lidostu.

Skrejceļa un ar tā saistītās infrastruktūras rekonstrukcijas rezultātā Starptautiskā Viļņas lidosta ir būtiski uzlabojusi lidojumu drošību īpaši nelabvēlīgos laikaapstākļos, kā arī palielinājusi savu konkurētspēju reģionā.

Galvenie tehniskie rādītāji:

  • asfaltbetona seguma izbūves laukums skrejceļam 4 kārtās 584 840 m2 (143 985 t);
  • šķembu pamata izbūve: 37 743 m2;
  • salturīgā aizsargslāņa ierīkošana: 72 358 m3 (425 635 m2);
  • lidjoslas pastiprināšana ar grants un vietējās augsnes maisījumu: 386 600 m2;
  • lietus ūdens kolektoru un drenāžas tīklu cauruļvadu izbūve: 12 696 m;
  • lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas aku izbūve: 125 gab;
  • F900 klases slēgtā tipa lietus ūdens savākšanas teknes: 2 950 m;
  • lidlauka elektroapgādes un apgaismojuma kabeļu izbūve: 71 966 m;
  • optisko kabeļu izbūve: 12 804 m;
  • signālgaismu lampu izbūve: 1 020 gab.

Iepriekšējā ziņa Nākamā ziņa
Atpakaļ uz ziņām

Arhīvs