1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

Dienvidu tilta celtniecības mērķis bija izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kura tiktu izmantota, apbraucot Rīgas centru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Saulkrastu apvedceļš ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekts, kas prasīja netradicionālus risinājumus, lai respektētu apkaimes telpas izjūtu, iemītnieku prasības un tuvu brauktuvei augošo vērtīgo koku bioloģiskās īpatnības.

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

Daugavas kreisajā krastā, Mārupes pagastā tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra ir tapis pavisam jauns, labiekārtots ciemats "Sēļi".

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgā.

Līguma izpildes ietvaros veikti arī meliorācijas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, uzstādītas ceļazīmes un veikti apzaļumošanas darbi.

Paveiktie darbi

79,4 milj. EUR

Izpildes laiks

2012. nov. – 2014. sep.

Pasūtītājs

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

Būvuzņēmējs

"FCC", "Hochtief" un "A.C.B."

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” infrastruktūras attīstība

Starptautiskā lidosta “Rīga” kļuva modernāka un drošāka atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Projekta ietvaros veikta skrejceļa segas rekonstrukcija un otrā un trešā perona pilna rekonstrukcija. Izbūvēts Ziemeļu un Dienvidu pretapledošanas apstrādes laukums, jauni ātrās nobraukšanas ceļi E un D, jauna drenāžas un meliorācijas sistēma. Modernizēta nolaišanās tuvošanās gaismu sistēma, manevrēšanas ceļi aprīkoti ar atbilstošu gaismu sistēmu. Pastiprinātas skrejceļa joslas un nostiprināta skrejceļa Ziemeļu gala drošības zona.

Paveiktie darbi

Jauna ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa E izbūve, kopējā platība 21,6 tūkst. m2, asfaltbetona segums 15,5 tūkst. m2, gaismu sistēmas izbūve.

Jauna ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa D izbūve, kopējā platība 27,8 tūkst. m2, asfaltbetona segums 13,8 tūkst. m2, gaismu sistēmas izbūve.

Ziemeļu pretapledošanas apstrādes laukuma izbūve, kopējā platība 76,1 tūkst. m2, asfaltbetona segums 50,2 tūkst. m2, betona segums 5475 m2.Gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, lietusūdens kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu Nr.1 un Aco drain tekņu izbūve.

3. perona rekonstrukcija, kopējā platība 158 tūkst. m2, betona segums 119 tūkst. m2, asfaltbetona segums 36,2 tūkst. m2, gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, videonovērošanas tīkla, lietusūdens kanalizācijas, kā arī attīrīšanas iekārtu Nr.2 un Nr.3 un Aco drain tekņu izbūve.

Skrejceļa segas virskārtas renovācija, izbūvējamā asfaltbetona seguma platība 126,7 tūkst. m2, gaismu sistēmas renovācija.

2. perona rekonstrukcijas kopējā platība ~104 tūkst. m2, izbūvēts betona segums, asfaltbetona segums, gaismu sistēma, vājstrāvu sistēma, videonovērošanas tīkls, lietusūdens kanalizācija, kā arī attīrīšanas iekārta Nr.4, Aco drain teknes.

Dienvidu pretapledošanas apstrādes laukuma izbūve, kopējā platība ~49,4 tūkst. m2. Veikta gaismu sistēmas, vājstrāvu sistēmas, lietusūdens kanalizācijas, kā arī attīrīšanas iekārtu un Aco drain tekņu izbūve.

Skrejceļa lidjoslas pastiprināšana un skrejceļa Ziemeļu gala drošības zonas nostiprināšana.

Lietus notekūdeņu atvades sistēma un lidlauka drenāža.

Atkritumu savākšanas teritorijas būvdarbi.

Transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūve.

Manevrēšanas ceļu aprīkošana ar CAT II atbilstošu gaismu sistēmu.

Lietusūdens atvade no biznesa parka teritorijas apkārt skrejceļa Ziemeļu galam.