1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

Dienvidu tilta celtniecības mērķis bija izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kura tiktu izmantota, apbraucot Rīgas centru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Saulkrastu apvedceļš ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekts, kas prasīja netradicionālus risinājumus, lai respektētu apkaimes telpas izjūtu, iemītnieku prasības un tuvu brauktuvei augošo vērtīgo koku bioloģiskās īpatnības.

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

Daugavas kreisajā krastā, Mārupes pagastā tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra ir tapis pavisam jauns, labiekārtots ciemats "Sēļi".

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgā.

Līguma izpildes ietvaros veikti arī meliorācijas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, uzstādītas ceļazīmes un veikti apzaļumošanas darbi.

Paveiktie darbi

24,41 milj. EUR

Izpildes laiks

2011. nov. – 2013. nov.

Pasūtītājs

Rīgas domes Satiksmes departaments, projekts veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (ERAF)

Būvuzņēmējs

"A.C.B." un "Tilts"

Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielas
satiksmes mezgla rekonstrukcija

1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

2011. gadā tika sākti Daugavgrīvas ielas paplašināšanas darbi, izbūvēta jauna divu joslu brauktuve virzienā no Daugavas kreisā krasta. Uzstādīti jauni un rekonstruēti vecie luksofori.

Tādējādi Daugavas kreisajā krastā pie Vanšu tilta samazinātas satiksmes konfliktsituācijas un gājēji var droši šķērsot ielas.

Izbūvēts tilts pār Zunda kanālu – jauns pieslēgums Daugavgrīvas ielai Ķīpsalas virzienā no Raņķa dambja uz Krišjāņa Valdemāra ielu. Uzlabotas arī sabiedriskā transporta pieturvietas – tās tika paplašinātas, atvieglojot satiksmes plūsmu un padarot to drošāku.

Kopumā rekonstruēta vai no jauna izbūvēta brauktuve 79 tūkst. mplatībā, savukārt ietves un veloceliņi izbūvēti 26 tūkst. mplatībā. Lielākās būvdarbu izmaksas veidoja inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi: saimniecības un lietusūdens kanalizācija, ūdensvads, siltumtrase, apgaismojums, SIA “Rīgas satiksme” tīkli, komunikācijas un inženierbūves.

 

Paveiktie darbi

Galveno brauktuvju seguma konstrukcija (asfaltbetons), 38,8 tūkst. m2 (SMA 16 4 cm, AC22b
7 cm, AC32b 2 x 7,5 cm)

Vietējo brauktuvju seguma konstrukcija (asfaltbetons), 36,9 tūkst. m2 (SMA11 4 cm, AC22b 5 cm, AC32b
10 cm)

Ietves seguma konstrukcija (asfaltbetons) AC11 4 cm, 26,4 tūkst. m2

Brauktuves betona apmales, 15,4 tūkst. m

Ietvju betona apmales, 11,3 tūkst. m

Zālāja teritorija, 63 tūkst. m2

Jaunizbūvējams satiksmes pārvads pāri Daugavgrīvas ielai, 72 m, brauktuves seguma konstrukcija (asfaltbetons), 762 m2 (SMA11 4 cm, AC11 4 cm), kopējās izmaksas 1,79 milj. EUR

Jaunizbūvējams tilts pāri Zunda kanālam, 47 m, brauktuves seguma konstrukcija (asfaltbetons), 379m2 (SMA11 4 cm, AC11 4 cm), kopējās izmaksas
407,1 tūkst. EUR

Rekonstruējams tilts pāri Zunda kanālam, 57 m, brauktuves seguma konstrukcija (asfaltbetons), 355 m2 (SMA11 4 cm, AC11 4 cm), kopējās izmaksas
209 tūkst. EUR

Jaunizbūvējams gājēju tilts pāri Mārupītei, 12 m, kopējās izmaksas 34,7 tūkst. EUR

Rekonstruējams autotransporta tilts pāri Mārupītei, 19 m, brauktuves seguma konstrukcija (asfaltbetons), 330 m2 (SMA11 4 cm, AC11 4 cm), kopējās izmaksas
116,1 tūkst. EUR

Tērauda rievpāļu tunelis, 13 m, kopējās izmaksas
940,9 tūkst. EUR

Tērauda rievpāļu atbalstsiena, 582 m

Dzelzsbetona atbalstsiena, 225 m

Lietusūdens kanalizācija, 6047 m

Saimnieciskā kanalizācija, 593 m

Ūdensapgādes tīkli, 122 m

Luksofori, 81 komplekti

Gājēju lifts, 1 komplekts

Gāzes apgādes tīkli, 461 m

Elektroapgādes tīkli, 11,9 tūkst m

Telekomunikāciju tīkli, 28,7 tūkst. m

Optisko kabeļu tīkli, 15,5 tūkst. m

Apgaismojuma tīkli, 19,1 tūkst. m, apgaismojuma balsti, 197 gab., apgaismes ķermeņi, 329 gab

Trolejbusu kontakttīkli, 4079 m

Ēkas nojaukšana Kuldīgas ielā 2 nojaukšana, 2900 m3