1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

Dienvidu tilta celtniecības mērķis bija izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kura tiktu izmantota, apbraucot Rīgas centru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Saulkrastu apvedceļš ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekts, kas prasīja netradicionālus risinājumus, lai respektētu apkaimes telpas izjūtu, iemītnieku prasības un tuvu brauktuvei augošo vērtīgo koku bioloģiskās īpatnības.

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

Daugavas kreisajā krastā, Mārupes pagastā tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra ir tapis pavisam jauns, labiekārtots ciemats "Sēļi".

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgā.

Līguma izpildes ietvaros veikti arī meliorācijas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, uzstādītas ceļazīmes un veikti apzaļumošanas darbi.

Paveiktie darbi

55,79 milj. EUR

Izpildes laiks

2005. aug. – 2007. nov.

Pasūtītājs

LR Satiksmes ministrija

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Apakšuzņēmēji

SIA "Binders", SIA "8 CBR", AS "Ceļu pārvalde", SIA "VIA", SIA "Tilts", SIA "Viadukts", SIA "Norma S", SIA "Remus", SIA "M-2"

Saulkrastu apvedceļa 1. un 2. posma būvniecība

Saulkrastu apvedceļš ir viens no lielākajiem no jauna būvētajiem infrastruktūras objektiem neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Saulkrastu apvedceļš ir būtiski atslogojis Eiropas nozīmes autoceļu – VIA Baltica E67, kas savieno Tallinu ar Rīgu, Kauņu un Varšavu. Līdz ar tā atklāšanu smago automašīnu tranzīta kravas ir novirzītas no Saulkrastu centra.

Pirmoreiz Latvijā veikti ceļu satiksmes trokšņa un vibrāciju mazināšanas pasākumi – pakešu logu ierīkošana ceļa tuvumā esošajās mājās un izbūvēta skaņas aizsargsiena.

Pārējās būves: ceļa un dzelzceļa pārvads Lilastē, tilti pār Inčupi, Pēterupi un Ķīšupi, pārvads Saulkrasti-Sēja, pārvads vasarnīcu kooperatīvā “Saulainā ieleja”, pārvads Saulkrasti–Bīriņi, pārvads Vidrižu ielā un gājēju tunelis.

Paveiktie darbi

Saulkrastu apvedceļa (autoceļa A1) izbūve 11,4 km garumā pa jaunu trasi

Brauktuves platums 11 m, nomaļu platums 3 m
(1,5 m x 2)

Segas konstrukcijas biezums 1,0 m (drenāžas slānis
0,50 m; dolomīta šķembas 0,28 m; asfaltbetona segumi 0,12 + 0,06 + 0,04 = 0,22 m)

Šķērsojuma mezgla Lilaste izbūve (2 rampas – uz Saulkrastiem un uz Rīgu)

Šķērsojuma mezgla Sēja izbūve (4 rampas)

Šķērsojuma mezgla Bīriņi izbūve (4 rampas)

Autoceļa P6 Saulkrasti–Sēja–Ragana izbūve 1,74 km garumā

Autoceļa V39 Saulkrasti–Bīriņi izbūve un rekonstrukcija 1,94 km garumā

Vidrižu ielas izbūve un rekonstrukcija 1,52 km garumā

Gājēju–velosipēdistu celiņu izbūve (uz autoceļu A1 šķērsojošo ceļu posmiem)

Pievedceļš vasarnīcu kooperatīvam "Saulainā ieleja"

Pievedceļš vasarnīcu kooperatīvam "Saulīte"

Pievedceļš "Ķempji"

Autoceļš Pēterupe–Pabaži–Cepļi

Pievedceļš "Bajāri"

Apzaļumošanas darbi

Ceļa aprīkojuma izbūve: ceļa zīmes, barjeras, signālstabiņi, marķējums, luksofora objekta izbūve Rīgas ielas un autoceļa P6 Saulkrasti–Sēja–Ragana krustojumā

Inženiertīkli

100 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija

Elektroapgāde un ārējā apgaismojuma tīkli

Sakaru tīklu rekonstrukcija

Lietusūdens kanalizācija un drenāža

Lietusūdens kolektora izbūve