1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

Dienvidu tilta celtniecības mērķis bija izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kura tiktu izmantota, apbraucot Rīgas centru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Saulkrastu apvedceļš ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekts, kas prasīja netradicionālus risinājumus, lai respektētu apkaimes telpas izjūtu, iemītnieku prasības un tuvu brauktuvei augošo vērtīgo koku bioloģiskās īpatnības.

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

Daugavas kreisajā krastā, Mārupes pagastā tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra ir tapis pavisam jauns, labiekārtots ciemats "Sēļi".

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgā.

Līguma izpildes ietvaros veikti arī meliorācijas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, uzstādītas ceļazīmes un veikti apzaļumošanas darbi.

Paveiktie darbi

10,74 milj. EUR

Izpildes laiks

2011. aug. – 2013. okt.

Pasūtītājs

SIA "Ikiz Insaat Turizm ve Ticaret" NATO investīciju programmas ietvaros

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Lielvārdes lidlauka rekonstrukcija

Lielvārdes aviācijas bāze būvēta 1979. gadā. Pašlaik to LR Nacionālie bruņotie gaisa spēki izmanto kā transporta vienību, izpletņlēkšanas treniņu un helikopteru bāzi.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Objektā izbūvēts: manevrēšanas ceļš, NATO gaisa kuģu perons, ielidojošo tranzīta lidmašīnu perons, NBS GS perons, NBS GS helikopteru individuālās stāvvietas, helikopteru pacelšanās / nosēšanās laukums, gaisa kuģu apkopes un inspekcijas laukums, MTL izkraušanas–iekraušanas laukums, automazgātavas, dzinēju testēšanas laukums, drenāžas tīkls, bremzēšanas iekārtu apkalpošanas ceļš.

 

Paveiktie darbi

Ierakuma rakšana, 112,1 tūkst. m3

Uzbēruma izbūve, 54 tūkst. m3

Ģeosintētisko materiālu iebūve, 177,1 tūkst. m2

Salizturīgās kārtas izbūve, 146,3 tūkst. m3

Šķembu pamatu izbūve, 32,8 tūkst. m3

Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve,
406,6 tūkst. m2

Asfaltbetona virskārtas izbūve, 123,1 tūkst. m2

Betona brauktuves apmaļu ar pamatu izbūve, 641 m

Marķēšana, 4046 m2

Konstrukciju nojaukšana: betona segas nojaukšana, 1780 m2, betona un mūra konstrukciju nojaukšana,
440 m3, 13 ēku nojaukšana

Drenāžas, lietus kanalizācijas un ūdens kanalizācijas tīklu ārējo tīklu izbūve