1980. gados Vanšu tilts pie Daugavas kreisā krasta līdzekļu trūkuma dēļ tika izbūvēts tikai daļēji. Tagad projekts ir pilnībā pabeigts, padarot satiksmi šajā vietā ērtāku, ātrāku un drošāku.

Dienvidu tilta celtniecības mērķis bija izveidot Rīgā drošu, videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu, kura tiktu izmantota, apbraucot Rīgas centru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" kļuva modernāka un drošāka – atjaunots skrejceļš un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Objektam tika veikta nepieciešamā izbūve, lai tas atbilstu nepieciešamajām minimālajām militārajām prasībām (MMP) lidlaukiem saskaņā ar NATO Lidlauku kritērijiem un standartiem (Bi-SC 85-5).

Saulkrastu apvedceļš ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts neatkarīgās Latvijas vēsturē un pirmais no jauna būvētais lielceļa posms pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekts, kas prasīja netradicionālus risinājumus, lai respektētu apkaimes telpas izjūtu, iemītnieku prasības un tuvu brauktuvei augošo vērtīgo koku bioloģiskās īpatnības.

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

Daugavas kreisajā krastā, Mārupes pagastā tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra ir tapis pavisam jauns, labiekārtots ciemats "Sēļi".

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgā.

Līguma izpildes ietvaros veikti arī meliorācijas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, uzstādītas ceļazīmes un veikti apzaļumošanas darbi.

Paveiktie darbi

2,7 milj. EUR

Izpildes laiks

2010. aug. – 2011. sep.

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

AS "A.C.B."

Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) posma km 2,76 – 6,98 rekonstrukcija

Salaspils-Babītes apvedceļa mērķis bija nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu nestspēju, drošības līmeni un autobraucēju komfortu.

 Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš, Rīgas apvedceļa daļa un VIA Baltica sastāvdaļa ar starpvalstu nozīmi un iekļaujas Eiropas ceļu tīklā (autoceļa E67 un E77 posms). Tas nodrošina tranzīta satiksmi starp Tallinu, Rīgu, Bausku, Viļņu, Kauņu, Varšavu.

Kopumā autoceļš rekonstruēts 4,22 km garumā.

Paveiktie darbi

Šķembu un nomaļu segums, 2422 m2

Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, 46,4 tūkst. m2, tai skaitā no SMA11 asfaltbetona 43,2 tūkst. m2

Betona un akmens bruģa seguma izbūve, 5910 m2

Brauktuves betona apmaļu izbūve, 3510 m

Ietvju betona apmaļu izbūve, 252 m

Betona tekņu izbūve, 3130 m

Brauktuves barjeru uzstādīšana, 5870 m

Lietusūdens kanalizācijas izbūve un pārbūve, elektroapgādes komunikāciju izbūve vājstrāvas tīklu pārbūve, ceļazīmju uzstādīšana

Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana, 117 m2

Metāla drošības barjeru uzstādīšana, 44 m

Pieguļošās teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, 30,8 tūkst. m2