Pabeigta infrastruktūras būvniecība Krievu salā

27.04.2018

2018.gada 21.decembrī AS “A.C.B.” ekspluatācijā nodeva pēdējo no pieciem būvprojektiem Rīgas Brīvostas pārvaldes īstenotajā projektā par papildu infrastruktūras būvniecību Krievu salā. Projekta rezultātā ir izveidots moderns, pasaules standartiem atbilstošs multifunkcionāls beramkravu terminālis Baltijas jūras reģionā, ievērojot augstākos vides prasību standartus. Jaunais terminālis paredz beramkravu, tajā skaitā ogļu, piegādi ar dzelzceļu, to izkraušanu slēgtās telpās, pārkraušanu beramkravu laukumos un tālāku transportēšanu ar kuģiem pa jūras ceļiem.

Lai Rīgas pilsētas centru atbrīvotu no vidi degradējošām beramkravu operācijām, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. gadā uzsāka projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, lai ogļu pārkraušanu Daugavas labajā krastā, Andrejsalas un Eksportostas teritorijās pārceltu uz Daugavas kreiso krastu – Krievu salu. Šajā projekta kārtā Krievu salas terminālim tika izbūvēta pamatinfrastruktūra, kuras ietvaros tika veikti teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbi, izveidotas 4 dziļūdens piestātnes un nepieciešamā pievadceļu un inženiertehniskā infrastruktūra. 2017.gada beigās AS “A.C.B.” sāka papildu infrastruktūras būvniecību, kura ietvaros veica būvprojektu izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību pieciem objektiem:

  1. “SIA “STREK” Universālais ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā, Krievu salā”;
  2. “Papildus infrastruktūras būvniecība Krievu salā. Beramkravu laukumi.”;
  3. “Papildus infrastruktūras būvniecība Krievu salā. Sliežu ceļi.” 1.kārta un 2.kārta;
  4. “Putekļu žoga inženierbūves būvprojekts Zilā iela 23, Rīgas brīvostā”;
  5. “Putekļu žogs Zilā iela 25, Rīga”.

Krievu salas termināļa funkciju nodrošināšanai tika izbūvēti portālceltņu un savienojošie sliežu ceļi ar automātiskās vadības sistēmu vairāk 8km garumā, kā arī ierīkoti beramkravu laukumi ar asfaltbetona, betona bruģakmens un betona plātņu segumiem vairāk nekā 100 000m2 platībā. Termināla nomnieks – stividoru pakalpojumu sniedzējs SIA “STREK”, ierīkoja vagonu apgāšanas staciju, piegādāja un uzstādīja mobilas tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina beramkravu iekraušanu kuģos. Lai novērstu piesārņoto lietus ūdens un tehnoloģiskā ūdens nokļūšanu Daugavas upē, tika izbūvēti virszemes dzelzsbetona drenāžas kanāli 3,4km garumā, kas veic ar ogļu putekļiem piesārņotā ūdens novadi uz projekta ietveros izbūvētajām attīrīšanas iekārtām. Rūpējoties par vides aizsardzības prasību ievērošanu un Krievu salas teritorijai piegulošo pilsētas apkaimju dzīves kvalitāti, tika pielietota Kanādā attīstīta un Latvijā pirmo reizi izmantota tehnoloģija, apkārt beramkravu laukumiem izbūvējot vēja ietekmi slāpējošus žogus 651m un 816m garumā. Vēja žoga funkcija ir samazināt valdošo vēju ietekmi uz ogļu krautnēm, neļaujot ogļu putekļiem pacelties gaisā un nonākt apkārtējā vidē. Žoga pamatiem iebūvēja urbtos un dzītos dzelzsbetona pāļus 24 – 28m dziļumā. Žoga stabiem tika izmantoti krāsoti, 23m gari tērauda masti, kas tika transportēti gan pa sauszemi, gan pa jūru. Lai nodrošinātu termināla funkcionalitāti, projekta ietveros tika izbūvēti savienojošie pievedceļi ar Rīgas pilsētas autoceļu tīklu un pazemes inženierkomunikācijas (lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, gāzes apgādes tīkli, ūdensvadi, elektrokabeļi, transformatoru apakšstacijas un vājstrāvas elektrokabeļi) vairāk nekā 37km garumā. AS “A.C.B.” būvprojekta “Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā” projektēšanu sāka 2017.gada septembrī, būvdarbi uzsākti 2017.gada oktobrī. Projekts nodots ekspluatācijā 2018.gada 21.decembrī, to īstenojot noteiktajos termiņos un pat nedaudz apsteidzot darbu grafiku. Kopējā izpildīto darbu summa ir 41,1 milj. EUR (bez PVN).

La seguridad no cubre los gastos para las pastillas y el posicionamiento que tienes humanmanufacturing.com frente a ella. Hasta una camino rapida, tambien puede ayudar a una torpeza para lograr, hay casos cuando se necesita retirar el implante que ha sido infectado. Insuficiencia cardiaca, entre otros y el aprieto probablemente este prestigioso con la inquietarse por el coito dispositivos mecanicos los hombres con niveles muy bajos de la ereccion.

 

Iepriekšējais sludinājums Nākamais sludinājums
Atpakaļ uz sludinājumiem

Arhīvs