Optisko tīklu būve

“A.C.B.” grupa, attīstot jaunus biznesa profilus, ir veiksmīgi uzsākusi optiskā tīkla projektēšanu un būvniecību. Ir nokomplektēta optisko tīklu  projektēšanas un projektu izbūves grupa, kā arī iegādāta specializētā montāžas un kabeļu ieguldīšanas tehnika. Ar šiem resursiem iespējams realizēt projektus Eiropas fondu ietvaros kā arī privātus pasūtījumus.

 

Optisko tīklu būves darbi:

Tranšeju rakšana
Kabeļu aizsargcauruļu ieguldīšana
Kabeļu ieguldīšana ar vibrējošu kabeļu ieguldīšanas arklu
Optisko kabeļu pneimoiepūšana
Optisko šķiedru metināšana
Horizontālā urbšana (caurdure)
Kabeļu savienojuma aku/kameru uzstādīšanu
Optiskā tīkla sadales punktu, piekļuves punktu un maģistrālo piekļuves punktu izbūve
Optiskās šķiedras kabeļa sadales paneļu uzstādīšana
Optiskā tīkla kvalitātes mērījumu veikšana atbilstoši pasūtītāja metodikai
Optisko kabeļu trases aizsargjoslas iekārtošana
Segumu atjaunošana

Projektos ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi ietver maģistrālo līniju izveidi, gan piekļuves punktu un starpsavienojuma kabeļu izbūvi.

Infrastruktūra tiek veidota ar mērķi savienot attiecīgo administratīvo teritoriju, kur pieejama maģistrālo tīklu infrastruktūra ar optisko kabeļa tīklu operatoru.

Ir realizēti projekti jaunizbūvētu un esošu dzīvojamo ciematu un daudzdzīvokļu māju savienojumam ar optiskajiem tīkliem lai nodrošinātu augstas kvalitātes un ātruma digitālo datu pārraidi.

Lielākie un nozīmīgākie "A.C.B." grupas objekti:

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos (Latgales reģions)

  • Projekts izstrādāts pēc VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pasūtījuma un AS “A.C.B.” piedalījās projekta izstrādē sadarbībā ar SIA “Belam-Rīga”. Pasūtījuma ietvaros veikta optisko kabeļu tīkla tehniskā projekta izstrāde un būvniecība divos posmos – Rēzekne  – Silmala (48.1km) un Rēzekne – Rogovka (22.7km);
  • Tehniskā projekta ietvaros izstrādāts trases novietojums, ievērtējot Pasūtītāja , kā arī visu ieinteresēto komunikāciju turētāju institūciju, zemes apsaimniekotāju prasības. Tā kā projektējamā posmā atrodas kultūras un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, tika paredzēta arī beztranšeju kabeļu ieguldīšanas metode;
  • Atbilstoši pašu izstrādātajam tehniskajam projektam veikta optisko kabeļu trases būvniecība, izmantojot gan tranšejas, gan beztranšejas kabeļa ieguldīšanas metodes. Kopējais izbūvētais kabeļu trases garums – 70.8km. Būvniecības procesā tika izpildītas paaugstinātas pasūtītāja prasības optiskās dzīslas signāla caurlaides spējai, kas nodrošina samazinātu traucējumu rašanos optiskā tīkla ekspluatācijas laikā.

Maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras projektēšana un būvniecība (Kurzemes reģions – Ventspils, Kuldīgas novads, Durbes novads, Liepāja).

  • Projekts Kurzemes reģionā ir īpašs ar to ,ka šī projekta ietvaros veikta maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras projektēšana un izbūve sadarbībā ar SIA “Belam – Rīga” pēc VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pasūtījuma;
  • Tika izstrādāts tehniskais projekts , paredzot optisko kabeļu trasi izvietot VAS “Latvijas Valsts ceļi” autoceļu nodalījuma joslās un pašvaldību teritorijās un izbūvēt piekļuves punktus lokāliem tīkliem. Īpaši risinājumi izstādāti apdzīvotās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī Liepājas tiltam pār pilsētas kanālu, ievērojot tiltu apkalpojošo dienestu specifiskās ekspluatācijas prasības;
  • Tehniskā projekta risinājumi paredz pielietot optisko kabeli, kura tehniskās īpašības pārsniedz pasūtītāja prasības un ļauj nodrošināt augstu signāla pārraides kvalitāti.