Lidostu būvdarbi

“A.C.B.” ir specializējusies lidostu būvdarbu vadīšana un veikšanā, ko nodrošina kvalificētu profesionāļu komanda, nodrošinot iespēju veikt darbus vissarežģītākajos apstākļos. “A.C.B.” uzņēmumu grupa spēj veikt skrejceļu, manevrēšanas ceļu, lidostu peronu un pretapledošanas apstrādes laukumu būvdarbus, veikt drenāžu un lietusūdens atvades tīklu izbūves darbus, kā arī lidjoslu sakārtošanu.

 

Lidostas būvniecības darbi:

Peronu, lidmašīnu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūves būvdarbi:

peronu un pretapledošanas apstrādes laukumu uzmērīšanas un nospraušanas darbi, liekās augu zemes noņemšana un grunts aizvešana, dažādu konstrukciju demontāža, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, asfaltbetona seguma apakškārtas un virskārtas izbūve, apzaļumošanas darbi un horizontālo marķējumu uzklāšana, lietusūdens kanalizācijas izbūves darbi, tekņu izbūves darbi, kā arī attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.

Manevrēšanas ceļu būvdarbi:

manevrēšanas ceļu uzmērīšanas un nospraušanas darbi, liekās augu zemes noņemšana un grunts aizvešana, dažādu konstrukciju demontāža, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, manevrēšanas ceļu asfaltbetona seguma apakškārtas un virskārtas izbūve, apzaļumošanas darbi un horizontālo marķējumu uzklāšana.

Skrejceļu rekonstrukcija:

skrejceļa asfaltbetona segumu nomaiņa (asfaltbetona frēzēšana, asfaltbetona saistes kārtas ieklāšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve), esošo plaisu remontdarbi, skrejceļa nomaļu betona segumu remonts un asfaltbetona ieklāšana, horizontālo apzīmējumu ieklāšana.

Drenāžas un lietusūdens atvades būvdarbi:

jaunu lietusūdens kanalizācijas kolektoru izbūves darbi lidostas teritorijā, drenāžas un meliorācijas sistēmas izbūves darbi, novadgrāvju izbūve un to nogāžu nostiprināšanas darbi, ugunsdzēsības nosēdbaseinu ierīkošana.

Lidjoslas sakārtošana:

Augu zemes noņemšana, veco komunikāciju aku demontāža, lidjoslas pastiprinošā materiāla iestrāde, apzaļumošanas darbi.

“A.C.B.” ir specializējusies lidostu būvdarbu veikšanā, mūsu darbinieku profesionalitāte un pieredze garantē darbu veikšanu saskaņā ar visām prasībām un standartiem.

Mūsu līdzšinējā pieredze pierāda, ka spējam darbus veikt arī darbojošos lidlaukos, nodrošinot lidmašīnu kustības nepārtrauktību, darbus organizējot vairākās maiņās un ņemot vērā specifiskos ierobežojumus darbu veikšanai lidostās.

Mūsu spēja apvienot un koordinēt daudzu darbu veicēju darbus dod iespēju “A.C.B.” grupai ne tikai pašu spēkiem veikt būvdarbus lidostās, bet arī īstenot lidostu projektu vadību augstā profesionālajā līmenī.

“A.C.B.” uzņēmumu grupas īstenotie lidostu būvdarbi :

Būvdarbus veic PS “FCC”, “Hochtief” un “A.C.B.”. Būvdarbu izpildes termiņš ir 16 mēneši. Projekta galvenās sadaļas ir skrejceļa pārklājuma rekonstrukcija, otrā un trešā perona pilna rekonstrukcija, ziemeļu un dienvidu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūve un jauna ātrās nobraukšanas ceļa D izbūve, manevrēšanas ceļa E izbūve, jaunas drenāžas un meliorācijas sistēmas izbūve, kā arī nolaišanās tuvošanās gaismu sistēmas modernizācija un manevrēšanas ceļu aprīkošana ar CATII atbilstošu gaismu sistēmu un skrejceļa lidjoslas pastiprināšana un skrejceļa ziemeļu gala drošības zonas nostiprināšana.

Sagatavošanas un demontāžas darbi:

mobilizācija, uzmērīšana, asfalta seguma frēzēšana, betona seguma demontāža un pārstāde šķembu materiālā, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana, dažādu konstrukciju demontāža un uzstādīšana.

Zemes darbi:

augsnes noņemšana, ierakumu un uzbērumu izveide, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, lidjoslas nostiprināšanas darbi ar pastiprinošu materiālu, zaļās zonas sakārtošana.

Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būve:

salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve.

Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve:

  • skrejceļa pārklājuma virskārtas renovācija – esošo plaisu aizdarīšana, asfaltbetona apakškārtas ieklāšana, plānkārtas asfaltbetona ieklāšana seguma virskārtai (darbi tiek veikti tikai naktīs, kad lidlauks ir slēgts gaisa kuģu kustībai);
  • manevrēšanas ceļu asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana, lidmašīnu pretapledošanas apstrādes laukumu asfaltbetona segumu konstrukciju izbūve;
  • lidostas servisa ceļu, laukumu, peronu asfaltbetona segumu izbūve.

Caurteku un konstrukciju izveide:

jaunu lietusūdens kanalizācijas kolektoru izbūves darbi lidostas teritorijā, drenāžas un meliorācijas sistēmas izbūves darbi, novadgrāvju izbūve un to nogāžu nostiprināšanas darbi, ugunsdzēsības nosēdbaseinu ierīkošana.

Aprīkojuma darbi:

horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi.

“A.C.B.” uzņēmumu grupa būvdarbus veica sadarbībā ar galveno partneri “Ikiz Constroctions”. Būvdarbi bija jāveic 20 mēnešu laikā. Projekta galvenās sastāvdaļas bija manevrēšanas ceļa izbūve 2,5 km garumā, kā arī NATO gaisa kuģu perona izbūve aptuveni 11 000 m2 platībā, ielidojošo tranzītlidmašīnu perona izbūve 19 000 m2 platībā, NBS GS perona izveide 11500 m2 platībā, NBS GS helikopteru individuālās stāvvietas izbūve 11 000 m2 platībā, kā arī virknes nelielāku peronu un laukumu izveide. Tika izveidota arī jauna meliorācijas sistēma zem visas lidostas teritorijas, lai nodrošinātu augstā grunts ūdens līmeņa pazemināšanu un ļautu bāzei sekmīgi darboties jebkuros laika apstākļos. Projekta ietvaros tika uzstādīts gan apgaismojums uz peroniem, gan lampas, kas nodrošina veiksmīgu gaisa kuģu pārvietošanos pa manevrēšanas ceļu. Tika sakārtota apkārtējā teritorija, likvidējot krūmus un kokus aizaugušajās platībās, planējot un līdzinot apkārtējo reljefu, tādējādi nodrošinot drošu un efektīvu bāzes darbību. Tika demontētas aptuveni 20 dažāda izmēra ēkas, kas atradās bāzes teritorijā.

Sagatavošanas un demontāžas darbi:

mobilizācija, uzmērīšana, asfalta seguma frēzēšana, betona seguma demontāža un pārstāde šķembu materiālā, betona plākšņu demontāža, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana, dažādu konstrukciju demontāža un uzstādīšana.

Zemes darbi:

augsnes noņemšana, ierakumu un uzbērumu izveide, ģeomateriālu iestrāde zemes klātnes jeb konstruktīvo slāņu nodalīšanai un stiprināšanai, zaļās zonas sakārtošana.

Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būve:

salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve.

Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve:

manevrēšanas ceļa visu četru asfaltbetona kārtu izbūve, dažādu laukumu asfaltbetona segumu izbūve, lidostas patrulēšanas ceļu asfaltbetona seguma atjaunošana, vieglbetona kārtas izbūve, betona seguma izbūve.

Caurteku un konstrukciju izveide:

jaunu lietusūdens kanalizācijas kolektoru izbūves darbi lidostas teritorijā, drenāžas un meliorācijas sistēmas izbūves darbi, novadgrāvju izbūve un to nogāžu nostiprināšanas darbi.

Aprīkojuma darbi:

horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi, apgaismojuma izbūve, brīdinošo vertikālo apzīmējumu uzstādīšana.