Dzelzceļa būvniecība

“A.C.B.” uzņēmumu grupa ir attīstījusi iespēju veikt dzelzceļa būvniecību, uzbēruma izbūvi, balasta šķembu piegādi un iestrādāšanu, dzelzceļa sliežu ceļa un pārbrauktuvju izbūvi.

Dzelzceļa būvniecības darbi:

Būvlaukuma sagatavošanas darbi:

inženierkomunikāciju pārcelšana, mērīšana, būvlaukuma attīrīšana, liekās grunts noņemšana un izvešana.

Dzelzceļa uzbēruma izbūve:

grunts piegādāšana un iestrādāšana, aizsargslāņa izveidošana un iestrādāšana, ģeomateriālu iestrāžu un nogāžu nostiprināšana, zemes klātnes planēšana, grāvju izveidošana un nostiprināšana.

Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve:

dzelzceļa uzbēruma balastēšana ar balasta šķembām, gulšņu un inventāra sliežu ieguldīšana, izbūvēšana līdz projekta atzīmei, garsliedes uzstādīšana.

Staciju peronu būvniecība:

peronu bloku montāža, ūdens noteces, komunikāciju un pieeju izbūve, nogāžu nostiprināšana, peronu laukumu izveidošana.

Dzelzceļa pārbrauktuvju remonts un rekonstrukcija, jaunu dzelzceļa pārbrauktuvju izbūve:

dzelzceļa pārbrauktuvju betona seguma demontāža, esošo gulšņu nomaiņa, jauna betona vai gumijas seguma montāža, pievadceļu remonts un jaunu pievadceļu būvniecība.

Dzelzceļa caurteku rekostrukcija un izbūve:

caurteku tīrīšana, pamatnes, sienu remonts, jaunu caurteku ieguldīšana zem sliežu ceļiem, betona renovācija un jauna betona iestrādāšana.

“A.C.B.” uzņēmumu grupa ir apguvusi un attīstījusi pieredzi dzelzceļa sliežu ceļu izbūvē.

Šie darbi paredz pilnu darbu komplektu, sākot no trases nospraušanas, grunts noņemšanas, uzbēruma un aizsargslāņa izbūves līdz pat balasta šķembu iestrādei un dzelzceļa sliežu izbūvei. “A.C.B.” ir pieredze arī dzelzceļa automatizēto un sakaru sistēmu izbūvē. Darbi tikt veikti atbilstoši visām specifiskajām dzelzceļa būves prasībām. Mūsu speciālisti ir saņēmuši pielaidi darbu veikšanai uz dzelzceļa klātnes gan jaunizbūvējamos posmos, gan jau aktīvi strādājošajā dzelzceļa infrastruktūrā. Esošā pieredze ļauj veikt darbus ne tikai pašu spēkiem, bet arī sekmīgi vadīt lielus dzelzceļa būves un rekonstrukcijas projektus, piesaistot specializētu darbu apakšuzņēmējus.

"A.C.B." grupas veiktie darbi dzelzceļu būvniecībā

Otrā sliežu ceļa  Skrīveri–Krustpils (Rīga–Krustpils iecirknis) būvniecības projekts tika realizēts pilnsabiedrības “Skonto būve, BMGS, ACB, Binders” sastāvā.

Projekta ietvaros paveiktais:

  • Uzbēruma izbūve;
  • Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve;
  • Staciju un pieturu punktu rekonstrukcija (Skrīveri, Muldakmens, Aizkraukle, Koknese, Alotene, Pļaviņas, Ozolsala, Krustpils);
  • Caurteku un mazo tiltu rekonstrukcija;
  • Pārbrauktuvju rekonstrukcija;
  • Signalizācijas, telekomunikācijas un energoapgādes sistēmu rekonstrukcija;
  • Aivieksti un Pērsi šķērsojošo tiltu jaunu laidumu izbūve un esošo laidumu rekonstrukcija.